Warto wiedzieć o tym, iż w Gnieźnie odbywa się wiele cyklicznych imprez, które mogą zainteresować nie tylko miejscowych, ale również turystów. Jednym z ważniejszych, o ile nie najważniejszym wydarzeniem są tu zjazdy gnieźnieńskie, które mają upamiętnić wizytę Ottona III w naszym kraju przeszło tysiąc lat temu. Jak powszechnie wiadomo było to wydarzenie, mające dość duży wpływ na historię naszego kraju, dlatego też należy o nim pamiętać i należycie je honorować. Jeśli chodzi o bardziej rozrywkowe imprezy to można zaliczyć do nich trwający od dwóch do trzech tygodni cykl imprez organizowanych w ramach imienin Gniezna oraz dni miasta. W całym mieście odbywają się wówczas różnego rodzaju imprezy kulturalne, w których może wziąć udział zarówno każdy mieszkaniec jak i przejezdny. Co roku w Gnieźnie odbywa się również koronacja królewska, mająca upamiętnić wielki sukces Bolesława Chrobrego, który został mianowany na pierwszego króla Polski. Miłośnicy poezji mogą z kolei wziąć udział w festiwalu Preteksty, który zainicjowany został w zeszłym roku.

Gniezno .